Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čeľovce.

Späť na aktuálne vývesky

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň 2017 „VYZVI SRDCE K POHYBU“ Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“, je celonárodná medzinárodne organizovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Súťaž organizujú všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctvav SR pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci programu CINDI. Kampaň sa koná pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a hlavného hygienika SR. Súťaž pre obyvateľov okresu Trebišov zabezpečuje Regionálny… Čítať viac

Vyvesené 1.4.2017

Prevencia – „Zábavná pyrotechnika“

Odborné pojmy: –      pyrotechnické  výrobky  sú  výrobky,  ktoré  obsahujú  zlože,  malé  množstvo  výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely; –      pyrotechnické zlože(zmesi) – mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (pyrotechnické efekty); –     výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúca kovový prášok a okysličovadlo; –     výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť… Čítať viac

Vyvesené 18.12.2015

Kontroly a čistenia komínov

So začiatkom vykurovacej sezóny pribúdajú požiare, ktoré zapríčiňujú vyhorené sadze v komíne a nesprávna manipulácia so žeravým popolom. Tie patria štatisticky k najčastejším príčinám vzniku požiarov uplynulej vykurovacej sezóny. Hasiči preto upozorňujú občanov a majiteľov rodinných domov, aby pri vykurovaní pravidelne kontrolovali a čistili komíny. Pred začiatkom vykurovacej sezóny je kontrola komína doslova nevyhnutnosťou. Z bezpečnostného… Čítať viac

Vyvesené 18.12.2015

Vykurovacia sezóna

Vážení občania ! Jednou zo základných foriem predchádzania požiarom počas zimného vykurovania  je  včasné zistenie  príčin ich vzniku a ich odstránenie. Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať kontrolu a zamerať sa hlavne na : Ø   inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní… Čítať viac

Vyvesené 18.12.2015

Vyhodnotenie ankety

Po komunálnych voľbách bola na stránke obce spustená anketa zameraná na zistenie, ako sú občania obce spokojní s výsledkami volieb. Do ankety sa zapojilo spolu 7 hlasujúcich, z ktorých 5 z nich vyjadrili spokojnosť s výsledkami volieb a 2 hlasujúci vyjadrili svoju nespokojnosť. Ďakujem všetkým tým, ktorý sa zapojili do hlasovania v ankete. 

Vyvesené 11.2.2015

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obci

V komunálnych voľbách konaných dňa 15.11.2014 boli v obci Čeľovce zvolený: – za starostu obce: Jana Sabová  s počtom 155 hlasov. – za poslanca obecného zastupiteľstva:  Meno, priezvisko                               počet hlasov       pol.strana   Branislav Ferjo, JUDr. 157      NEKA   Ondrej Kseňák,… Čítať viac

Vyvesené 16.11.2014

Vyhodnotenie ankety

Vážení občania,  v decembri 2013 bola na obecnej stránke spustená anketa pod názvom „Ste spokojný s kvalitou života v obci?“. Do ankety sa zapojili dokopy štyria účastníci. výsledky ankety sú nasledovné: Áno, s kvalitou života som spokojný, nič by som nemenil. – 1 hlas Som spokojný, ale chcelo by to zmenu. – 2 hlasy Nie… Čítať viac

Vyvesené 10.11.2014