Aktuálna nákazová situácia AMO a opatrenia na ochranu chovov ošípaných zavlečením AMO 26. 07. 2021

Zverejnené
28. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júla 2021 − 10. augusta 2021