Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Výška uprostred obce

137 m.n.m..

Priemerná ročná teplota

8°C

Priemerný úhrn zrážok

550 – 600 mm za rok

Samosprávny kraj


Košický

Okres

Trebišov

Región

Zemplín

Počet obyvateľov

554

Rozloha

1327 ha

Čeľovce sa rozprestierajú 7,5 km juhozápadne od mesta Trebišov. Horné súvrstvie geologickej stavby čeľovského chotára pozostáva zo sprašových uloženín, na ktorých je rozložená rodiaca pôda, v minulosti postupne odlesnená. Východná polovica chotára susedí s Trebišovskou tabuľou, je rovinatá s úrodnou čiernozemou. Západná polovica je svahovitá a prechádza do Podslanskej pahorkatiny. Pôda je v tejto časti hlavne hnedá a o niečo menej úrodná.

Nad Majerom vyviera slaný minerálny prameň. Na blízkej Bielej hline sa nachádza otvorené ložisko kaolínu.