Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čeľovce.

Späť na aktuálne vývesky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – opatrenia, ktorých cieľom je predísť šírenia vírusu COVID-19

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísťšíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné: 1. Žiadame klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostnekomunikovali mailom a telefonicky. 2. Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa. Uchádzači o zamestnanie budúkontaktovaní zamestnancami úradu. 3.… Čítať viac

Vyvesené 10.3.2020

Žiadame občanov o pomoc pri vydaní publikácie

Vážení občania, Obecný úrad v Čeľovciach, za účelom vydania publikácie o našej obci žiada občanov, ktorí disponujú dobovými fotografiami z našej obce o ich zapožičanie. Budeme vďační za fotografie našich občanov, fotografie ulíc, folklóru, fotografie domov, zo škôl, aktivít z minulých rokov, fotografie zo športu v obci, to, čo naši rodičia, starí rodičia zanechali ako… Čítať viac

Vyvesené 25.2.2020

Oznam

Emailová adresa na :  – doručenie  oznámenia o delegovaní člena a nahradníka do okrskovej volebnej komisie -doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho lístka k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky obec.celovce@zoznam.sk

Vyvesené 12.12.2019

Informácie pre voliča k voľbám do Národnej rady SR

Voľbydo Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva… Čítať viac

Vyvesené 7.11.2019

Upozornenie pre občanov

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, spomienok. Aké by to bolo pekné, ak by to tak ostalo aj počas celého roka. Cintoríny by boli čisté bez odpadkov, v kontajneroch by sa nenachádzal zbytočný… Čítať viac

Vyvesené 31.10.2019

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove  Vážený pán primátor, starosta ! Žatevné práce a ostatná činnosť súvisiaca so zberom obilnín, s ich spracovaním, skladovaním a pozberovou úpravou úrody sa považuje za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Každoročne dochádza v súvislosti so žatevnými prácami k zvýšenému nárastu vzniku požiarov s nie malými materiálnymi škodami, preto je povinnosťou právnických… Čítať viac

Vyvesené 22.7.2019

Ochrana lesov pred požiarmi – informácia pre občanov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TREBIŠOVE  Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 – informácia pre verejnosť  Vážení občania             Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov… Čítať viac

Vyvesené 22.3.2019