Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. DBK/18/06/0443 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK /15/15/002 zo dňa 15. 12. 2015 v znení jej neskorších zmien a doplnkov

ID: 05/2022 – KOMENSKY

18.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 43908977

Prílohy

Zmluva o dielo 04/ 2022 – Športové ihrisko

ID: 04/2022 – ZipoRain s.r.o

25 862,86 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH 25 862,86 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

Prílohy

Zmluva o dielo č. 03/2022 – Multifunkčné ihrisko

ID: 03/2022 – ZipoRain s.r.o.

69 332,28 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti 5.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH 69 332,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 05. 05. 2021

ID: 1/5/5/2021 – Alphabet partner s.r.o.

21.4.2022

Začiatok účinnosti 23.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0155_2019/OBEC

ID: 0155/2019/1 – KOSIT a.s.

19.4.2022

Začiatok účinnosti 25.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavová , 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 1-2019 uzavretá medzi obcou Čeľovce a KOSIT a.s.

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Trebišov

4.3.2022

Začiatok účinnosti 21.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

Prílohy

Municipálny úver – Univerzál, Zmluva o úvere č. 83/ 001/ 22

Prima banka Slovensko

19.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: ZLP-VT-2021-0794 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS)

18.1.2022

Začiatok účinnosti 7.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS)

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príkazná zmluva č. 2/2022

Mgr. Mária Starigazdová

30,00 €

14.1.2022

Začiatok účinnosti 12.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.1.2022

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Mgr. Mária Starigazdová, Hlavná ulica 121/8, 076 62 Dvorianky

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príkazná zmluva č. 1/2022

ID: 1/2022 – Mudr. Jela Machová

30,00 €

11.1.2022

Začiatok účinnosti 11.1.2022

Koniec účinnosti 11.1.2022

Dátum podpísania 11.1.2022

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Mudr. Jela Machová, Stredná 2407/1, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/45/012/22 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad práce

22.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/45/010/38 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad práce

22.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy