Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ID: 3/2022 – ZipoRain s.r.o.

18.10.2022

Začiatok účinnosti 29.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo 04/ 2022 - Športové ihrisko
Zmluva o dielo č. 03/2022 - Multifunkčné ihrisko

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. ZM-KO-OD-19-0155_2019/OBEC

ID: 09/2022 – KOSIT a.s.

22.9.2022

Začiatok účinnosti 20.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie k projektu s názvom „Ihrisko 3 generácií“, Košický samosprávny kraj, č. DS/0142/2022

ID: 08/2022 – Košický samosprávny kraj

25.7.2022

Začiatok účinnosti 22.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Košický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 35541016

Prílohy

Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany č.CO – 16/2022 – TV

ID: 07/2022 – Okresný úrad Trebišov

18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Okresný úrad Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_106

ID: 06/2022 – Metodicko-pedagogické centrum

18.7.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Metodicko-pedagogické centrum

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č. 2021_MPC_PoP2_ZŠ_106 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií žiakov II" .

Dodatok č. DBK/18/06/0443 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK /15/15/002 zo dňa 15. 12. 2015 v znení jej neskorších zmien a doplnkov

ID: 05/2022 – KOMENSKY

18.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 43908977

Prílohy

Zmluva o dielo 04/ 2022 – Športové ihrisko

ID: 04/2022 – ZipoRain s.r.o

25 862,86 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH 25 862,86 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluva o dielo č. 03/2022 – Multifunkčné ihrisko

ID: 03/2022 – ZipoRain s.r.o.

69 332,28 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti 5.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH 69 332,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 05. 05. 2021

ID: 1/5/5/2021 – Alphabet partner s.r.o.

21.4.2022

Začiatok účinnosti 23.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0155_2019/OBEC

ID: 0155/2019/1 – KOSIT a.s.

19.4.2022

Začiatok účinnosti 25.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavová , 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 1-2019 uzavretá medzi obcou Čeľovce a KOSIT a.s.

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Trebišov

4.3.2022

Začiatok účinnosti 21.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

Prílohy

Municipálny úver – Univerzál, Zmluva o úvere č. 83/ 001/ 22

Prima banka Slovensko

19.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy