Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich poslanecké obvody:

Ing. Tomáš Vojtko

Poslanec

č. domu 1-29

Peter Múdry

Poslanec

č. domu 30-60

Mgr. Ondrej Kseňák

Poslanec

č. domu 61-86

Marek Michalko

Poslanec

č. domu 87-116

Ing. arch. Michal Sakal Šega

Poslanec

č. domu 117-150

Marek Rusnák

Poslanec

č. domu 151-173

JUDr. Branislav Ferjo

Poslanec

č. domu 138 – ul. Kuzmická Egrešská

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Beáta Mihucová

Hlavný kontrolór obce

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 13. apríla 2021.