Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čeľovce.

Späť na aktuálne vývesky

Vyhodnotenie ankety

Vážení občania,  v decembri 2013 bola na obecnej stránke spustená anketa pod názvom „Ste spokojný s kvalitou života v obci?“. Do ankety sa zapojili dokopy štyria účastníci. výsledky ankety sú nasledovné: Áno, s kvalitou života som spokojný, nič by som nemenil. – 1 hlas Som spokojný, ale chcelo by to zmenu. – 2 hlasy Nie… Čítať viac

Vyvesené 10.11.2014

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Vážení občania, Obvodný pozemkový úrad Trebišov ako orgán poľnohospodárskej pôdy príslušný na konanie podľa ust. § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov… Čítať viac

Vyvesené 21.4.2011