Gréckokatolícka cirkev

V archíve rímskokatolíckeho Arcibiskupského úradu v Košiciach je uvedené, že v roku 1733 už existovala v obci drevená cerkev a fara. Murovaný chrám bol dokončený v roku 1789. Terajšie chrámy boli dokončené súčasne v roku 1935.

V Chráme narodenia Presvätej Bohorodičky je umiestnený klasicistický zvon s reliéfnym dekórom zo začiatku 19. storočia. Matrika bola písaná od roku 1764 avšak prvý zväzok sa stratil.

Chrám Premenenia Pána.

Hlavná 38
Čeľovce 076 17                                                     

Zverejnené 7. apríla 2021.
Upravené 27. septembra 2021.