Preskočiť na obsah

Gréckokatolícka cirkev

V archíve rímskokatolíckeho Arcibiskupského úradu v Košiciach je uvedené, že v roku 1733 už existovala v obci drevená cerkev a fara. Murovaný chrám bol dokončený v roku 1789. Terajšie chrámy boli dokončené súčasne v roku 1935.

V Chráme narodenia Presvätej Bohorodičky je umiestnený klasicistický zvon s reliéfnym dekórom zo začiatku 19. storočia. Matrika bola písaná od roku 1764 avšak prvý zväzok sa stratil.

Chrám Premenenia Pána.

Hlavná 38
Čeľovce 076 17