Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka č. 11-2016 – objednávka stavebných prác u spol. Eurovia pre potreby realizácie PPU na stav. objektoch P1,P2,P3,P4,P10

30.9.2016

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka č. 1-2015 na spracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia chodníkov na ul. Mlynskej a Dubinskej.

31.3.2016

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy