Obecný úrad

Starostka obce: Jana Sabóvá
Adresa: Obec Čeľovce
Hlavná 72/49
076 17 076 17

IČO: 331414
DIČ: 2020773370

Číslo účtu: 
VÚB banka č. ú.: 5425622/0200
PRIMA banka č. ú.: 4247581001/5600

Telefón:
+421 56 668 55 00
+421 56 668 55 01

E-mail:

Všeobecné informácie: info@celovce.sk
Podateľňa: podatelna@celovce.sk
Starosta: celovce.sabova@gmail.com  
Obecný úrad: obec.celovce@zoznam.sk

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:0012:30 – 17:30
Streda 7:30 – 12:0012:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:0012:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:0012:30 – 13:30

Zamestnanci OÚ

Eva Kľučárová

Samostatný odborný referent

Tamara Kožičová

Samostatný referent

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 4. mája 2021.