Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľovce.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves „

Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu  „Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves“ Oznamujeme verejnosti, že uvedené oznámenie je vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené  na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-uzemneho-planu-obce-zemplinska-nova-ves Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Čeľovciach počas pracovných dní. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto… Čítať viac

Vianočné prekvapenie pre starkých

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, lásku a porozumenie. Potešme tieto Vianoce seniorov v zariadení SČK v Trebišove, ktorí nečakajú od nikoho darček. Častokrát je to jediný darček, ktorý dostanú. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc alebo tašiek tento rok. Krabičky môžete doniesť na obecný úrad do 15.12.2022.Spoločne urobíme v tejto dobe dobrý… Čítať viac

Členská schôdza Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Vážení občania, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia v Čeľovciach, srdečne pozýva členov aj sympatizantov na výročnú schôdzu , ktorá sa uskutoční 13. 11. 2022, t. j v nedeľu,  so začiatkom o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Čeľovciach.

Podrobné výsledky komunálnych volieb do samosprávy 29. 10. 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Čeľovce: V obci Čeľovce bolo v zozname voličov zapísaných 422 voličov. Volieb sa dňa 29. 10. 2022 zúčastnilo 188 voličov. Starosta obce: Jana Sabóvá – 158 hlasov Poslanci obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov:   Mgr. Ondrej Kseňák         141 hlasov Marek Rusnák                  127 hlasov Ing. Tomáš Vojtko             117 hlasov Peter… Čítať viac

Informačný leták pre odídencov

V súvislosti s prebiehajúcim vojnovým  konfliktom na Ukrajine Tlačový odbor kancelárie ministra vnútra  SR vyhotovil nový informačný leták pre odídencov a to v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. 

Oznam NsP v Trebišove

NsP Trebišov opätovne začína očkovať. Očkovanie bude vakcínou Comirnaty Original Omicron BA4/5.Očkovanie dospelých bez registrácie – len booster dávka začne v piatok 21.10.2022 a bude prebiehať v čase od 8:30 – 11:30 a 12:30 – 14:30.Predbežne bude očkovanie každý piatok v uvedenom čase. Prípadnú zmenu včas zverejníme.

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2022 a predchádzajúce roky. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2022 a predchádzajúce… Čítať viac

NOVEMBER – sviatok Všetkých svätých a Deň zosnulých

Upozornenie pre občanov Mesiac November charakterizuje návštevu cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, spomienok. Aké by to bolo pekné ak by to tak ostalo aj počas celého roka. Cintoríny by boli čisté bez odpadkov, v kontajneroch by… Čítať viac