Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľovce.

Stavanie mája v obci

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na „Stavanie mája“ v našej obci. Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky a energie. Jeho znakom je strom máj, ktorý predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá. Táto pekná tradícia sa v našej obci udržuje už dlhé roky. Stavanie májov bolo a je zaujímavou akciou. Radi Vás… Čítať viac

Výluka v dňoch 25. – 26. apríla 2022 – ŽSSR

Vážení občania Železničná spoločnosť oznamuje občanom že v dňoch 25. – 26. apríla 2022 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 7:20h do 13:30h realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Trebišov – Čeľovce – Slivník (Kalša) zastávka v obci Čeľovce nebude obsluhovaná predpokladané meškanie dotknutých vlakov… Čítať viac

Veľkokapacitný kontajner na drobný stavebný odpad – 22. 04. 2022

Vážení občania, pri obecnom úrade v Čeľovciach je od dnes (22. 04. 2022) pristavený kontajner na drobný stavebný odpad. Upozorňujeme občanov, že tento kontajner nie je určený na zber komunálneho odpadu a tiež nie je určený na zber papiera, skla a plastu. Zároveň upozorňujeme podnikateľov, že kontajner na drobný stavebný odpad je určený pre občanov… Čítať viac

Pomoc Ukrajine

Vážení spoluobčania, všetci s veľkým napätím sledujeme vojnovú situáciu na Ukrajine. V prípade nutnosti poskytnúť ubytovanie pre odchádzajúce matky s deťmi zo svojich domovov, by som Vás, vážení spoluobčania, poprosila nahlásiť možnosť poskytnúť priestor na dočasné umiestnenie obyvateľov Ukrajiny.  Zo strany obce je to PRIESKUM.Ak je možné zo strany občanov poskytnúť ubytovanie, nahláste to prosím na… Čítať viac

Oznam o zmene úradných hodín na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám oznamuje úpravu  úradných hodín od 21. 02. 2022 ( pondelok ) nasledovne: Pondelok :          08:00 – 11:00 Utorok:                08:00 – 11:00 Streda:                 08:00 – 11:00                     Štvrtok:               nestránkový deň Piatok:                 08:00 – 11:00

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám, ako dotknutej obci zaslal Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Čeľovciach počas… Čítať viac