Preskočiť na obsah

Pozemkové úpravy

Projekt spolufinancovaný

Európskou Úniou

Program SAPARD

Projekt pozemkových úprav

Kataster obce Čeľovce

Zastavané územie obce 68,8615 ha

Pozemky hospodárskeho dvora 18,5450 ha

Trate ŽSR 23,6885 ha

Štátne cesty 7,7760 ha

Vodný tok Chlmec 14,5508 ha

Lesné pozemky 19,1203 ha

Intravilán obce Egreš 5,2579 ha

157,3395 ha

Katastrálne územie obce Čeľovce má celkovú výmeru 1326,8860 ha. Predmetom pozemkových úprav bola poľnohospodárska pôda vo výmere 1169,5465 ha.

Dôsledok pozemkových úprav:

  • Sceľovanie pozemkov
  • Ekologický charakter úprav
  • Oceňovanie pozemkov (každá parcela bola ohodnotená osobitne— výpis z RPS).
  • Aktualizácia registra majiteľov pozemkov

(pred úpravou 2610, po úprave 1469).