Osobný list ministra k téme „Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania“.

Zverejnené
4. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2021 − 30. mája 2021