Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Na základe oznámenia Okresného úradu v Trebišove, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám obec Čeľovce oznamuje, že do predmetného dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín.