Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľovce.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení písomností

Ľuboš Timko

2.3.2022

Dátum uloženia 1.3.2022

Odberná lehota 19.3.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Čeľovce

Odosielateľ PPS, Bajkalská 30, P.O.BOX 48, 829 48 Bratislava

Adresát Ľuboš Timko

Prílohy