Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Čeľovce

1220

Prvá písomná správa

Prvá písomná správa o Čeľovciach pochádza z roku 1220. Bola napísaná v latinskom jazyku v meste Varadín (dnes Oradea) v rumunskom Sedmohradsku. Varadín bol centrom východného Uhorska. Latinský text tejto vzácnej listiny, prevzatý z knihy historika Richarda Marsinu „Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae“, znie:
Chepanus de villa Chula petrum de Trhoviste pro furto equi impetivit, ambae partes Varadinum ad examen ferri candentis missae sunt.
Varadín (1220 oct. 17 post)
Preložila Mgr. Uršuľa Ambrušová

1897

V roku 1897 bol v záreze vysokého brehu cesty z Čeľoviec do Egreša objavený jeden z najhodnotnejších bronzových pokladov na Zemplíne. Našli ho pastieri, ktorý sedeli na brehu. Ten sa pod nimi zosunul a v rozrušenej pôde sa objavili bronzové sekerky, čakany, kosáky, dláta, bronzové hrudy spolu s polámanou hlinenou nádobou.

1928

Divadelníctvo

Divadelníctvo v obci je v obecnej kronike doložené od roku 1928.
„Význam nášho divadelníctva spočíva hlavne v tom, že má obsahovať morálne pozdvihnutie človeka a pri tom má poučiť, vychovávať a v neposlednej rade aj pobaviť.“
V. Márton riaditeľ školy a
súčasne režisér
Úryvok z úvodného prejavu režiséra pred divadelným predstavením „Kmotrovci“, 10.11.1950

1939

V roku 1939 v južnej časti chotára sa našli pri orbe početné ľudské nástroje z neolitu a rozmanité spony a náramky z doby bronzovej. Archeológ Juraj Macák lokalizoval v roku 1977 severovýchodne od obce, sídlisko kultúry Gáva z mladšej doby bronzovej.

1951

Kino Zemplín

Obec Čeľovce v ničom nezaostávala za svojím okolím. Aj v oblasti kultúry sa tu vykonávali a vykonávajú rôzne aktivity.
 
Od roku 1951 fungovalo v obci Kino Zemplín. Premietalo sa 2x až 3x týždenne. Prevádzka fungovala až do „Nežnej revolúcie“ 1989.

1967

Futbal

História čeľovského futbalu sa začala písať v roku 1967. V sezóne 67/68 dokázalo mužstvo Čeľoviec zvíťaziť vo vtedajšej IV.A triede a postúpilo o triedu vyššie. O sezónu neskôr sa im podaril rovnaký husársky kúsok. V sezóne 70/71 …

1992—1996

Hokej

Hokej sa v Čeľovciach hral už určite dávno. Najintenzívnejšie to však bolo v rokoch 1992—1996. Po zastrešení trebišovského zimného štadióna sa vzmáhal hokej v celom jeho okolí. Aj Čeľovskí „parobci“ si našli čas a každý piatok večer sa počas zimy otriasal trebišovský „zimák“. Schádzali sa v hojnom počte cca 26—32 hráčov. Hrala sa zápasová séria „slobodní—ženatí“ ktorá sa vyvíjala vcelku vyrovnane. Ekonomické dôsledky však prispeli k zániku tohto športu, v masovejšej forme, v Čeľovciach.