Starostka

Zástupca starostky obce

Mgr. Ondrej Kseňak

Zástupca

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 21. apríla 2021.