Preskočiť na obsah

Návrh VZN – 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Čeľovce