Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – VÝZVA

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. apríla 2021