Kresťanské oznamy

Oznam Gréckokatolíckej farnosti Čeľovce:

Bohoslužobný poriadok 16. 05. 2022 – 22. 05. 2022


S pozdravom! o. Marek Kovaľ, farár

Zverejnené 31. októbra 2021.
Upravené 16. mája 2022.