Kresťanské oznamy

Bohoslužobný poriadok 21. 11. 2022. – 27. 11. 2022


S pozdravom! o. Marek Kovaľ, farár

Zverejnené 31. októbra 2021.
Upravené 21. novembra 2022.