Oznámenie o skončení vyvlasťňovacieho konania pre stavbu „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Vavrín- Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

Zverejnené
13. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021 − 31. júla 2021