Preskočiť na obsah

Rímskokatolícka cirkev

Najstarší údaj o rímskokatolíckom kostole je z roku 1654.

V rokoch 1730—1734 je v archíve zapísaný drevený kostol sv. Anny. Murovaný kostol sa začal stavať v roku 1802 a o 54 rokov k nemu pristavali vežu. V rokoch 1925—28 bol nanovo, od základov prestavaný. Oltárny obraz „Svätá Anna“ od Štefana Pavla Hegedüsa je z roku 1893. Matrika je vedená od roku 1723.

ThLic. Juraj Petrík 

0566799223