Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čeľovce.

Späť na aktuálne vývesky

Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov(doposiaľ… Čítať viac

Vyvesené 23.1.2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb vo voľbách do samosprávy obcí 10.11.2018 V obci Čeľovce  sa zistili tieto výsledky: Počet volebných obvodov                                                                            … Čítať viac

Vyvesené 29.11.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení občania Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.             Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená… Čítať viac

Vyvesené 25.3.2018

Informácia OR HaZZ v Trebišove

Informácia OR HaZZ v Trebišove OR HaZZ v Trebišove zverejňuje informáciu týkajúcu sa problematiky vykurovania z pohľadu protipožiarnej ochrany a zvýšenej požiarovosti v období vykurovania.   Vykurovacie obdobie              Vykurovacie obdobie je spojené so zvýšeným počtom výjazdov k požiarom rodinných domov.             Každoročná štatistika je dôkazom toho, že „vďaka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti dochádza… Čítať viac

Vyvesené 18.10.2017