Prvé elektronické sčítanie obyvateľov 2021 – prínos a význam sčítania.

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. januára 2021