Preskočiť na obsah

Oznam pre rodičov detí Základnej a Materskej školy

Upravené
07. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2021

Obec Čeľovce zastúpená starostkou obce Janou Sabóvou a riaditeľstvo MŠ a ZŠ Vám v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa  oznamuje, že do školských zariadení v našej obci (Materská škola, Základná škola)  sa nastúpi najskôr 18. 1. 2021.  O obnovení vyučovania Vás budeme priebežne informovať.