Preskočiť na obsah

Upozornenie pre občanov – Nálepky s označením KOSIT.

Upravené
07. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2021

Upozorňujeme obyvateľov obce, aby nálepku s označením KOSIT 2021 vylepili na

KUKA nádobu nasledovne:

na 120l kuka nádobu ……….. 1x nálepka s označením KOSIT 2021

na 240l kuka nádobu………….2x nálepka s označením KOSIT 2021

V  prípade, ak nebudú vylepené 2x kuka nálepky s označením KOSIT 2021 na 240l kuka

nádobe komunálny odpad im nebude vyvezený.  V prípade nejastností je potrebné sa informovať na OcÚ  v Čeľovciach.