Preskočiť na obsah

Oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na rok 2021 – 2027“

Upravené
07. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2021

Zverejnenie

Oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na rok 2021 – 2027“

Oznamujeme verejnosti, že uvedené oznámenie je vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené  na

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejných-vodovodov-verejných-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Čeľovciach

počas pracovných dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie  kraja

Komenského 52

041 26 Košice

do 21 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods.. 5 zákona o posudzovaní.

……………………………

Jana Sabóvá

Starostka obce