Žiadosť o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území SR

Zverejnené
14. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. novembra 2022 − 10. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 06/2022

Prílohy