Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čeľovce