Vianočné prekvapenie pre starkých

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, lásku a porozumenie. Potešme tieto Vianoce seniorov v zariadení SČK v Trebišove, ktorí nečakajú od nikoho darček. Častokrát je to jediný darček, ktorý dostanú. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc alebo tašiek tento rok. Krabičky môžete doniesť na obecný úrad do 15.12.2022.Spoločne urobíme v tejto dobe dobrý… Čítať viac

Informačný leták pre odídencov

V súvislosti s prebiehajúcim vojnovým  konfliktom na Ukrajine Tlačový odbor kancelárie ministra vnútra  SR vyhotovil nový informačný leták pre odídencov a to v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. 

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2022 a predchádzajúce roky. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2022 a predchádzajúce… Čítať viac

Pomoc v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z

Vážení občania, vzhľadom na ukončenie poskytovania finančnej pomoci odídencom z Ukrajiny medzinárodnými organizáciami (UNHCR, UNICEF,  IFRC a IOM) Vám dávame do pozornosti, že novo prichádzajúci odídenci z Ukrajiny na územie SR si môžu od mesiaca september 2022 podať žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. V prílohe nájdete „Manuál a žiadosť pre klienta o pomoc v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny“

Pomoc Ukrajine

Vážení spoluobčania, všetci s veľkým napätím sledujeme vojnovú situáciu na Ukrajine. V prípade nutnosti poskytnúť ubytovanie pre odchádzajúce matky s deťmi zo svojich domovov, by som Vás, vážení spoluobčania, poprosila nahlásiť možnosť poskytnúť priestor na dočasné umiestnenie obyvateľov Ukrajiny.  Zo strany obce je to PRIESKUM.Ak je možné zo strany občanov poskytnúť ubytovanie, nahláste to prosím na… Čítať viac

Oznam o zmene úradných hodín na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám oznamuje úpravu  úradných hodín od 21. 02. 2022 ( pondelok ) nasledovne: Pondelok :          08:00 – 11:00 Utorok:                08:00 – 11:00 Streda:                 08:00 – 11:00                     Štvrtok:               nestránkový deň Piatok:                 08:00 – 11:00

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2021 a predchádzajúce roky. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2021 a predchádzajúce… Čítať viac

Upozornenie občanov obce – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Trebišov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a .s., závod Trebišov upozorňuje: na základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami upozorňujeme občanov mesta Trebišov na povinnosti vyplývajúce z § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. „odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla…“ Žiadame… Čítať viac

Chránime životné prostredie

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. od mája 2019 zverejňuje prostredníctvom nášho YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti videoreportáže zamerané na predchádzanie a minimalizáciu vzniku odpadov, triedenia a recyklácie odpadov a vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť. Ide o jediný YouTube kanál na Slovensku, ktorý prináša pravidelné reportáže na uvedené témy. https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/youtube-kanal-natur-pack-verejnosti/

Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

Vážení občania, z dôvodu pripravovanej reformy zdravotníctva SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátorov Južného Zemplína, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s návrhom a dôsledkami plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“               Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice zo súčasnej podoby na komunitnú, znamená v podmienkach trebišovskej nemocnice postupný zánik jednotlivých oddelení – neurológia, onkológia, traumatológia, ARO, chirurgia, interné, gynekológia, detské… Čítať viac

Oznam – Informácia pre rodičov k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Važení rodičia , Základná škola v Nižnom Žipove , Základná  a Materská škola v Čeľovciach oznamuje rodičom detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem nie  je najviac vo výške životného minima,  nepracujú alebo si na ne nebudú uplatňovať daňový bonus a majú záujem o poskytnutie dotácie na stravu pre deti… Čítať viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves „

Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu  „Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves“ Oznamujeme verejnosti, že uvedené oznámenie je vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené  na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-uzemneho-planu-obce-zemplinska-nova-ves Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Čeľovciach počas pracovných dní. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto… Čítať viac

Vianočné prekvapenie pre starkých

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, lásku a porozumenie. Potešme tieto Vianoce seniorov v zariadení SČK v Trebišove, ktorí nečakajú od nikoho darček. Častokrát je to jediný darček, ktorý dostanú. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc alebo tašiek tento rok. Krabičky môžete doniesť na obecný úrad do 15.12.2022.Spoločne urobíme v tejto dobe dobrý… Čítať viac

Členská schôdza Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Vážení občania, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia v Čeľovciach, srdečne pozýva členov aj sympatizantov na výročnú schôdzu , ktorá sa uskutoční 13. 11. 2022, t. j v nedeľu,  so začiatkom o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Čeľovciach.

Podrobné výsledky komunálnych volieb do samosprávy 29. 10. 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Čeľovce: V obci Čeľovce bolo v zozname voličov zapísaných 422 voličov. Volieb sa dňa 29. 10. 2022 zúčastnilo 188 voličov. Starosta obce: Jana Sabóvá – 158 hlasov Poslanci obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov:   Mgr. Ondrej Kseňák         141 hlasov Marek Rusnák                  127 hlasov Ing. Tomáš Vojtko             117 hlasov Peter… Čítať viac

Informačný leták pre odídencov

V súvislosti s prebiehajúcim vojnovým  konfliktom na Ukrajine Tlačový odbor kancelárie ministra vnútra  SR vyhotovil nový informačný leták pre odídencov a to v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. 

Všetky aktualityVšetky udalosti

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Čeľovce a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Čeľovce Google Play Čeľovce App Store
Viac o aplikácii

SMS Rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.