Preskočiť na obsah

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce-Kanalizácia a ČOV“