Preskočiť na obsah

Príhovor starostky obce

Zverejnené 2.1.2024.

Drahí  spoluobčania !

          Dovoľte mi, aby som sa Vám na úvod nového roku prihovorila !

Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných sviatkov , kalendár neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka. Pre nás ľudí, je to deň, keď viac ako inokedy, sústreďujeme myšlienky uvažovaním nad sebou, okolím a bilancujeme svoje úspechy či neúspechy, dávame si rôzne záväzky a predsavzatia.

Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom aj pracovnom živote. Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali a urobili v uplynulom roku.   

Máme za sebou veľmi zvláštny rok, rok, ktorý zmenil veľa pravidiel verejného aj súkromného života. Život každého človeka je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. Chcem nám všetkým z celého srdca zaželať, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľaďovať našu krásnu obec. Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa väčších, či menších prekážok, ktoré určite prídu. Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie, plnohodnotnejšie a spoločne si nechajme naplniť srdcia pokojom, láskou a pochopením. Veď s pochopením sa všetky prekážky, starosti a trápenia zdolávajú oveľa ľahšie. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného života. Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej obci naozaj záleží. Všetky sú smerované k  zvyšovaniu bezpečnosti a zlepšovaniu životného komfortu všetkých občanov našej krásnej obce. Mnohé je ešte potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné vynaložiť ešte veľa úsilia, práce, jednaní, kvalitných projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce a  samozrejme  aj finančných prostriedkov. Pevne verím, že sa nám všetko spoločnými silami podarí postupne zrealizovať.
Prajem Vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití. Prajem Vám, aby ste vždy pri sebe mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť, susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s Vami podelia o každodenné starosti a radosti.

Milí spoluobčania,
do Nového roku 2024 Vám želám, aby ste mali hlavne pevné zdravie, aby ste netrpeli núdzou a mali všetko potrebné pre pokojný život. Nech sa Vám plnia želania a plány, nech si vieme odovzdávať po celý rok dostatok lásky a porozumenia  a mať ho kúsok aj pre tých, ktorí ho majú okolo nás nedostatok. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime aj okolo seba. Prajem vám rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý deň.

                                                                  Jana Sabóvá,  starostka obce