Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 1.9.2023

Koniec účinnosti 29.2.2024

Dátum podpísania 16.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.9.2023

Koniec účinnosti 31.8.2024

Dátum podpísania 7.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00164348

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 10.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing. Petra Ščerbová

Dodávateľ Obec Čeľovce

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Dodávateľ - IČO 331414

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Milan Jakim

Dodávateľ Obec Čeľovce

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Dodávateľ - IČO 331414

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Milan Jakin

Dodávateľ Obec Čeľovce

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Dodávateľ - IČO 331414

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ján Repovský

Dodávateľ Obec Čeľovce

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Dodávateľ - IČO 331414

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.8.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Košický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 35541016

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2023

Suma s DPH 36 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ INISOFT s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45234469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Pavlína Kožičová

Dodávateľ Obec Čeľovce

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Dodávateľ - IČO 331414

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kičiň Tibor

Dodávateľ Obec Čeľovce

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Dodávateľ - IČO 331414

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy