VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
13. júna 2021
Kategória

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2019

Prílohy