Výzva na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov

Kategória

Zverejnené 28. septembra 2022.
Bez úpravy .