Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľovce.

Oznam obecného úradu

Oznam Obecného úradu v Čeľovciach : V súvislosti s letom a vysokými teplotami obec Čeľovce upravilo počas mesiacov júl a august úradné hodiny nasledovne: Pondelok : 07:00 – 11:00 Utorok : 07:00 – 11:00 Streda : 07:00 – 11:00 Štvrtok : nestránkový deň Piatok : 07:00 – 11:00

Pomoc Ukrajine

Vážení spoluobčania, všetci s veľkým napätím sledujeme vojnovú situáciu na Ukrajine. V prípade nutnosti poskytnúť ubytovanie pre odchádzajúce matky s deťmi zo svojich domovov, by som Vás, vážení spoluobčania, poprosila nahlásiť možnosť poskytnúť priestor na dočasné umiestnenie obyvateľov Ukrajiny.  Zo strany obce je to PRIESKUM.Ak je možné zo strany občanov poskytnúť ubytovanie, nahláste to prosím na… Čítať viac

Oznam o zmene úradných hodín na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám oznamuje úpravu  úradných hodín od 21. 02. 2022 ( pondelok ) nasledovne: Pondelok :          08:00 – 11:00 Utorok:                08:00 – 11:00 Streda:                 08:00 – 11:00                     Štvrtok:               nestránkový deň Piatok:                 08:00 – 11:00

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2021 a predchádzajúce roky. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2021 a predchádzajúce… Čítať viac

Upozornenie občanov obce – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Trebišov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a .s., závod Trebišov upozorňuje: na základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami upozorňujeme občanov mesta Trebišov na povinnosti vyplývajúce z § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. „odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla…“ Žiadame… Čítať viac

Oznam Gréckokatolíckej farnosti v obci Čeľovce a link na priamy prenos online liturgií

Oznam Gréckokatolíckej farnosti Čeľovce Sláva Isusu Christu!            Z rozhodnutia vlády SR je od 25.11. vyhlásený celoštátny lockdown a nemôžu sa slúžiť sv. liturgie pre verejnosť až do odvolania. Môže sa vysluhovať individuálnapastorácia. /Znamená to individuálna sv. spoveď a sv. prijímanie, po telefonickomdohovore s kňazom / V prípade potreby alebo nejakých nejasností ma môžetekedykoľvek kontaktovať. V prípade nejakej… Čítať viac