Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľovce.

Oznam: Priznanie k dani z nehnuteľností

Vážení občania, Touto cestou by sme Vás chceli upozorniť, že do 31. januára je občan povinný, ak v jeho majetkových pomeroch nastala zmena, podať ma príslušný obecný úrad, kde sa majetok nachádza. Priznanie k dani z nehnuteľnosti . K u dňu 31.01. je občan povinný nahlásiť prírastok alebo úbytok psov v domácnosti. K poplatku za… Čítať viac

Vianočný príhovor

Vážení spoluobčania, každá sviečka, ktorá rozžiari náš adventný veniec ,nám ukazuje, ako sa blížime k najkrajším sviatkom v roku. Žijeme v uponáhľanej dobe, keď nám povinnosti a úlohy stále viac odkrajujú z času, ktorý by sme chceli stráviť s priateľmi a blízkymi. Posledné tri roky sme sa nestretávali kvôli pandémii, ktorá nastala v celom svete. Bolo to veľmi zvláštne a hlavne ťažké obdobie pre… Čítať viac

Podrobné výsledky komunálnych volieb do samosprávy 29. 10. 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Čeľovce: V obci Čeľovce bolo v zozname voličov zapísaných 422 voličov. Volieb sa dňa 29. 10. 2022 zúčastnilo 188 voličov. Starosta obce: Jana Sabóvá – 158 hlasov Poslanci obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov:   Mgr. Ondrej Kseňák         141 hlasov Marek Rusnák                  127 hlasov Ing. Tomáš Vojtko             117 hlasov Peter… Čítať viac

Informačný leták pre odídencov

V súvislosti s prebiehajúcim vojnovým  konfliktom na Ukrajine Tlačový odbor kancelárie ministra vnútra  SR vyhotovil nový informačný leták pre odídencov a to v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. 

Oznam NsP v Trebišove

NsP Trebišov opätovne začína očkovať. Očkovanie bude vakcínou Comirnaty Original Omicron BA4/5.Očkovanie dospelých bez registrácie – len booster dávka začne v piatok 21.10.2022 a bude prebiehať v čase od 8:30 – 11:30 a 12:30 – 14:30.Predbežne bude očkovanie každý piatok v uvedenom čase. Prípadnú zmenu včas zverejníme.

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2022 a predchádzajúce roky. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2022 a predchádzajúce… Čítať viac

NOVEMBER – sviatok Všetkých svätých a Deň zosnulých

Upozornenie pre občanov Mesiac November charakterizuje návštevu cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, spomienok. Aké by to bolo pekné ak by to tak ostalo aj počas celého roka. Cintoríny by boli čisté bez odpadkov, v kontajneroch by… Čítať viac