Preskočiť na obsah

Vianočný príhovor

Zverejnené 20.12.2022.

Kategória

Vážení spoluobčania,

každá sviečka, ktorá rozžiari náš adventný veniec ,nám ukazuje, ako sa blížime k najkrajším sviatkom v roku. Žijeme v uponáhľanej dobe, keď nám povinnosti a úlohy stále viac odkrajujú z času, ktorý by sme chceli stráviť s priateľmi a blízkymi. Posledné tri roky sme sa nestretávali kvôli pandémii, ktorá nastala v celom svete. Bolo to veľmi zvláštne a hlavne ťažké obdobie pre každého z nás. Voľné chvíle v rodinnom kruhu sú preto pre každého z nás tým najcennejším darom. Veľmi dobre vieme, že Vianoce sa nehodnotia počtom darčekov, ale tým ako sa dokážeme podeliť  o rodinnú pohodu ,harmóniu a čas, ktorý prežijeme v čarovnej atmosfére sviatkov s najbližšími. Štedrosť je aj o odpustení, úprimnom poďakovaní a pokore. O tom, aby sme sa pristavili pri hodnotách ,tradíciách a spomienke na tých, ktorí s nami nemôžu zasadnúť k štedrovečernému stolu, a o tom, aby sme získali silu rozpoznávať, čo je skutočne dôležité od toho, čo je nevyhnutné, alebo nepodstatné. Aby sme cez Vianoce, ale aj po nich mali srdcia otvorené porozumeniu, odpúšťaniu, pomoci a pochvale. K vianočným sviatkom Vám prajem ,aby ste ich pre svojich najbližších pripravili presne také výnimočné a čarovné, ako si ich uchovávate v spomienkach zo svojho detstva. Z obdobia, keď nám rodičia a starí rodičia dopriali výnimočnosť každého momentu, každej chvíle od začiatku adventu, spoločnú štedrú večeru. Rok, ktorý sa o pár dní skončí bol pre každého z nás niečím iným.  Pre niekoho bol jednoduchý pre iných zasa náročný. Zvládli sme ho a čaká nás ďalšie obdobie, ktoré verím, že bude etapou nových úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnu energiu a úprimnú snahu meniť veci k lepšiemu. Určite si budeme priať k vianočným sviatkom veľa pekného a dobrého. Aj ja vám chcem popriať počas sviatočných dní krásne chvíle naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku, stály zmysel pre radosť z malých a veľkých vecí živote. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.

     Jana Sabóvá,   starostka obce