Preskočiť na obsah

Upozornenie občanov obce – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Trebišov

Zverejnené 21.12.2021.

Kategória

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a .s., závod Trebišov

upozorňuje:

na základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami upozorňujeme občanov mesta Trebišov na povinnosti vyplývajúce z

§ 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. „odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla…“

Žiadame Vás o zabezpečenie zaizolovania vodomernej šachty, aby sa predišlo poškodeniu vodomera.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a .s., závod Trebišov

upozorňuje:

na základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami upozorňujeme občanov mesta Trebišov na povinnosti vyplývajúce z

§ 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. „odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla…“

Žiadame Vás o zabezpečenie zaizolovania vodomernej šachty, aby sa predišlo poškodeniu vodomera.