Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove informuje chovateľov ošípaných v okrese Trebišov o aktuálnej nákazovej situácií AMO a opatrenia na ochranu chovov ošípaných zavlečením AMO 26. 07. 2021.

Kategória

Zverejnené 28. júla 2021.
Bez úpravy .