Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Kategória

Zverejnené 28. septembra 2021.
Bez úpravy .