Preskočiť na obsah

Oznam – Informácia pre rodičov k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Zverejnené 29.7.2021.

Kategória

Važení rodičia ,

Základná škola v Nižnom Žipove , Základná  a Materská škola v Čeľovciach oznamuje rodičom detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem nie  je najviac vo výške životného minima,  nepracujú alebo si na ne nebudú uplatňovať daňový bonus a majú záujem o poskytnutie dotácie na stravu pre deti v školskom roku 2021/2022, že je potrebné do 2.8.2021, na obecnom úrade v Čeľovciach, podpísať čestné vyhlásenie preukazujúce tieto skutočnosti.