Informatívne podklady k aktuálne platným opatreniam “OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH” spracované ÚVZ SR

Kategória

Z dôvodu zabezpečenia efektívnejšieho informovania obyvateľov v neustále sa meniacej pandemickej situácii Vám zverejňujeme aktuálne opatrenia.

Zverejnené 19. októbra 2021.
Bez úpravy .