Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 9.11.2022

Začiatok účinnosti 9.11.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.7.2022

Začiatok účinnosti 29.7.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo 04/ 2022 - Športové ihrisko
Zmluva o dielo č. 03/2022 - Multifunkčné ihrisko

Dátum podpísania 20.9.2022

Začiatok účinnosti 20.9.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.7.2022

Začiatok účinnosti 22.7.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Košický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 35541016

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Okresný úrad Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.5.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Metodicko-pedagogické centrum

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č. 2021_MPC_PoP2_ZŠ_106 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií žiakov II" .

Dátum podpísania 18.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 43908977

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 25 862,86 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dátum podpísania 5.5.2022

Začiatok účinnosti 5.5.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 69 332,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ ZipoRain s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 256/82, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 52308308

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dátum podpísania 23.3.2022

Začiatok účinnosti 23.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

Dátum podpísania 25.3.2022

Začiatok účinnosti 25.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavová , 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 1-2019 uzavretá medzi obcou Čeľovce a KOSIT a.s.

Dátum podpísania 21.3.2022

Začiatok účinnosti 21.2.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľovce

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

Objednávateľ - IČO 331414

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy