Preskočiť na obsah

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čeľovciach konaného dňa 25. 06. 2024