VZN obce Čeľovce č. 1-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čeľovce

Zverejnené
30. septembra 2016
Kategória

Detaily

Prílohy