VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čeľovce

Zverejnené
13. júna 2021
Kategória

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čeľovce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2019

Prílohy