Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Čeľovce