Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Čeľovce