Všeobecne záväzné nariadenie obce Čeľovce č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čeľovce

Zverejnené
30. septembra 2016
Kategória

Detaily

Prílohy