Všeobecné záväzné nariadenie obce Čeľovce č. 2-2016 o určení výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zverejnené
30. septembra 2016
Kategória

Detaily

Prílohy